स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामूलक – सम्बृद्ध समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।।

२०७५ चैत्र मसान्त सम्म को तरकारीको खुद्रा मूल्यसूची