स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामुलक – सम्बृद समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।।

२०७४ श्रावन १ गते देखि लागु हुने कर तथा शुल्कहरु