उधोग र व्यापार समृद्धिको अाधार, बसोबास योग्य, हरियाली त्रियुगा नगर

२०७४ श्रावन १ गते देखि लागु हुने कर तथा शुल्कहरु