स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामूलक – सम्बृद्ध समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।। 

हाइब्रिड सोलार ड्रायर सम्बन्धि १० दिने तालिम त्रि न पा ६ मा आजबाट सुरु