स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामूलक – सम्बृद्ध समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।।

स्वास्थ्य चौकी साउने मा प्रसुती सेवा सुभारम्भ