स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामूलक – सम्बृद्ध समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको लागि बैंक खाता खोल्ने समबन्धि सूचना