स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामूलक – सम्बृद्ध समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।।

सकारात्मक सोच तथा तनाब ब्यबस्थापन तिन दिने तालिम आज बाट न पा मा सुरु