स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामूलक – सम्बृद्ध समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।।

शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा को कक्षा ८ को परिक्षा सम्बन्धि सूचना