उधोग र व्यापार समृद्धिको अाधार, बसोबास योग्य, हरियाली त्रियुगा नगर

राय पेश गर्ने बारे , वडा कार्यालय सवै

उपरोक्त सम्बन्धमा प्रस्तावित वन अाचार सम्हिता सम्बन्धि मापदण्ड यस संगै रहेको छ , हेरेर राय पेश गर्नुहुन अनुरोध छ |

Supporting Documents: