उधोग र व्यापार समृद्धिको अाधार, बसोबास योग्य, हरियाली त्रियुगा नगर

मिति २०७४-०५-०१ गते त्रियुगा नगरपालिकाको आयोजनामा सन्चालित राहत वितरण कार्यक्रमका केहि झलक हरू