स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामूलक – सम्बृद्ध समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।।

मनोसामाजिक संयोजक तथा कार्यकर्ताहरुको लागि १० दिने आधारभूत मनोसामाजिक सहयोग तालिम २०७५/७/९ बाट संचालनमा