स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामूलक – सम्बृद्ध समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।।

बैशाख १५ र १६ गते भएको नीति निर्माण क्षमता अभिब्रिदि कार्यशाला गोष्ठी का झलकहरु