उधोग र व्यापार समृद्धिको अाधार, बसोबास योग्य, हरियाली त्रियुगा नगर

नगर परिषद २०७३ संग सम्बन्धित फोटोहरु