उधोग र व्यापार समृद्धिको अाधार, बसोबास योग्य, हरियाली त्रियुगा नगर

नगरपालिका कर्मचारीहरुको विस्तृत विवरण

क्र.सं. पद स्वीकृत दरबन्दी  पदपूर्तिको अवस्था  दरवन्दीमा कार्यरत कर्मचारीको नाम  तह 
पूर्ति  रिक्त 
कार्यकारी अधिकृत    उद्धव प्रसाद रिजाल रा.प.द्धितीय 
ईन्जिनियर    निर्मल कुमार विश्वास चौधरी अधिकृत स्तर छैठौ 
नायब सुब्बा      सहायक स्तर पाचौ 
लेखापाल    वावु राजा प्जापति सहायक स्तर पाचौ 
सब-ईन्जिनियर    घनश्याम चौधरी  सहायक स्तर पाचौ 
सामाजिक विकास सहायक    गुरु प्रसाद  ९काल सहायक स्तर पाचौ 
नासु कर निरीक्षक      सहायक स्तर पाचौ 
खरिदार    चण्डिका राउत  सहायक स्तर चौथो 
कुमार प्. अधिकारी  सहायक स्तर चौथो 
१० बेदनाथ ढुंगाना  सहायक स्तर चौथो 
११ शुसिला राउत सहायक स्तर चौथो 
१२ सह-लेखापाल    अम्विका प्.धमला सहायक स्तर चौथो 
१३ अ.स.ई.   देबकान्त चौधरी सहायक स्तर चौथो 
१४         वसन्त कुमार दनुवार सहायक स्तर चौथो 
१५ वडा सचिव  १७   १७   सहायक स्तर चौथो 
१६ अमिन   भब नाथ सिग्देल सहायक स्तर चौथो 
१७ हल्का सवारी चालक    तारा वहादुर राई सहायक स्तर तृतीय 
१८ दिलिप कुमार श्रेष्ठ  सहायक स्तर तृतीय 
१९ गणेश कुमार बानिया  सहायक स्तर तृतीय 
२० उमेश चौधरी कलवार सहायक स्तर तृतीय 
२१ कार्यालय सहयोगी  शक्त वहादुर राई  
२२ कृष्ण कुमारी काफ्ले   
२३ बसन्त कुमार खड्का   
२४ पदम बहादुर दनुवार  
२५ नगर रक्षक  रबिलाल चौधरी  

 

अस्थायी कर्मचारी विवरण 

सि.नं नाम थर पद सम्बन्धित् वडा 
उमेश घिमिरे वडा सहायक 
गोविन्दराज कोईराला वडा सहायक 
फग कुमारी कट्टेल  वडा सहायक 
राम सेवक चौधरी वडा सहायक 
दिलिप कुमार खड्का  वडा सहायक 
नारायण ढुंगाना  वडा सहायक 
राकेश कुमार चौधरी वडा सहायक  १०
किशोर कुमार चौधरी वडा सहायक  ११
दल वहादुर दनुवार वडा सहायक  १२
१० विर वहादुर दनुवार वडा सहायक  १३
११ सुन्दर देव चौधरी वडा सहायक  १४
१२ अच्युतं काफ्ले  वडा सहायक  १५
१३ विष्णु कुमार दनुवार  वडा सहायक  १६
१४ श्रवण कुमार  चौधरी  वडा सहायक  १७