स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामुलक – सम्बृद समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।।

त्रि न प - ०२ मा बैदेशिक रोजगार सम्बन्धि अनुशिक्षन तालिम सम्पन्न