स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामूलक – सम्बृद्ध समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।।

त्रियुगा न पा आ ब ०७५/०७६ को पहिलो चौमासिक को सार्बजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न