स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामूलक – सम्बृद्ध समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।।

त्रियुगा नगरपालिका भित्र रहेका घर नक्‍षा पास सम्बन्धि विवरण