उधोग र व्यापार समृद्धिको अाधार, बसोबास योग्य, हरियाली त्रियुगा नगर

त्रियुगा नगरपालिका भित्र रहेका घर नक्‍षा पास सम्बन्धि विवरण