स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामुलक – सम्बृद समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।।

त्रियुगा नगरपालिका नगर सभा तेश्रो अधिबेशन २०७५ आज मित्हु ०७५ असार ३२ बाट सुरु