स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामूलक – सम्बृद्ध समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।।

त्रियुगा नगरपालिका को नगर सभा तेश्रो अधिबेशन २०७५ आज मिति ०७५/३/३२ बाट सुरु