स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामूलक – सम्बृद्ध समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।।

त्रियुगा नगरपालिका को तेस्रो नगरसभा मा बिनियोजन विधयेक पेस

त्रियुगा न पा को तेश्रो नगर सभा मा आइतबार बिनियोजन विधयेक प्रस्तुत गरिएको छ |