स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामूलक – सम्बृद्ध समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।।

टोल विकास संस्थाहरुलाई ४ दिने आधारभूत संस्थागत ब्यबस्थापन तालिम समापन