स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामूलक – सम्बृद्ध समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।।

क्षयरोग् सम्बन्धि अभिमुखीकरण तालिम सम्पन्न

" सबै तहको सक्रिय नेतृत्वको प्रतिबद्दता 

क्षयरोग मुक्त नेपालको सुनिस्चितता " 

भन्ने मुख्य नारा लिई मिति २०७५/०४/१० गते जिल्ला जनस्वास्थ कार्यालय को आयोजना मा क्षयरोग् सम्बन्धि अभिमुखीकरण कार्यक्रम भएको छ |