स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामूलक – सम्बृद्ध समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।।

क्षमता विकास तथा बालमैत्री स्थानीय शासन सम्बन्धी ३ दिने तालिम सम्पन्न