स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामूलक – सम्बृद्ध समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।।

कृषि बिकास शाखा को सूचना - सम्झौता सम्बन्धमा