स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामूलक – सम्बृद्ध समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।।

कार्यालय सहयोगी कर्मचारीहरुको लागि १ दिने क्षमता विकास तालिम सम्पन्न