स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामूलक – सम्बृद्ध समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।।

कर्मचारी समायोजन ऐन मा आफ्नो हक अधिकार को सुनिस्चितता माग गर्दै त्रियुगा नगरपालिका नगर्कार्यपालिकाका स्थानीय तह का कर्मचारीहरु/ काम काज ठप्प