स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामूलक – सम्बृद्ध समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।।

करारमा नगर प्रहरी भर्ना सम्बन्धि लिखित परिक्षा को नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे |