स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामूलक – सम्बृद्ध समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।।

आ.व. २०७४/०७५ को बजेट नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा वडा भेला सम्बन्धि सूचना