उधोग र व्यापार समृद्धिको अाधार, बसोबास योग्य, हरियाली त्रियुगा नगर

आ.व. २०७४/०७५ को बजेट नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा वडा भेला सम्बन्धि सूचना