स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामुलक – सम्बृद समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।।

वडा सचिब नियुक्ति सम्बन्धि श्री जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुर