स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामूलक – सम्बृद्ध समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।। 

पालिका तहको कृषि विकास समिति हरुलाइ जिम्मेबारी तथा भूमिका बारे गोस्टि तथा तालिम हुदै