स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामुलक – सम्बृद समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।।

नगर परिषद २०७३ संग सम्बन्धित फोटोहरु