उधोग र व्यापार समृद्धिको अाधार, बसोबास योग्य, हरियाली त्रियुगा नगर

त्रियुगा नगरपालिका को कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धि जारी गरेको सूचना