स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामूलक – सम्बृद्ध समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।। 

तरकारी बजार ब्यबस्थापनको लागि ब्यापारी, किसान तथा जन प्रतिनिधि बीच छलफल सम्पन्न