स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामुलक – सम्बृद समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।।

अनधिकृत रुप मा अतिक्रमण गरि वनाईएका घर टहरा हटाईने बारे जरुरी सूचना

Supporting Documents: